• เวลา เปิด - ปิด

    คลีนิคเปิดทุกวัน 12.00 - 19.00

สมาชิกไลน์ ใช้คะแนน 1000 คะแนน แลกซื้อ บาบิแฟต สลายไขมัน 10cc 2999 (ปกติ 3999)

Promotion

สมาชิกไลน์ ใช้คะแนน 1000 คะแนน แลกซื้อ บาบิแฟต สลายไขมัน 10cc 2999 (ปกติ 3999)

สมาชิกไลน์ ใช้คะแนน 1000 คะแนน แลกซื้อ บาบิแฟต สลายไขมัน 10cc 2999 (ปกติ 3999)