Botox ลดริ้วรอยไม่จำกัดยูนิต ทั่วใบหน้า 5,999.-

Promotion

Botox ลดริ้วรอยไม่จำกัดยูนิต ทั่วใบหน้า 5,999.-

โปรโมชั่น โบท็อกซ์ Neuronox ลดริ้วรอย เริ่มต้นบริเวณล่ะ 2,000 บาท หรือเหมาทั่วใบหน้า ไม่จำกัดยูนิต ราคาพิเศษเพียง 5,999.-(ราคาเบ็ดเสร็จไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินการรักษา ก่อนการตัดสินใจในการเข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สอบถามบริการ โปรโมชั่น หรือนัดจองคิว Line:@clamourclinic หรือโทร 0936654664 , 020400018