ไหมมิรากุ

Products

ไหมมิรากุ

ราคา 400-3,000 บาท/เส้น ฿

ไหมละลายมิรากุ PDO เส้นละ 400 บาท ไหมก้างปลา สเต็มเซลล์ 8D เส้นละ 3,000 บาท